Maerkesag

JEG BRÆNDER FOR…

Min interesse og engagement i politik strækker sig ud over mange forskellige områder, men særligt brænder jeg for:

Fødevarer
Noget af det mest interessante ved at være miljø- og fødevarerordfører er at det er et emne, som berører alle. Der findes ikke det menneske, der ikke har en mening om, hvad vi putter i munden. Heldigvis kan vi alle blive enige om, at fokus skal være på at sikre alle danskere sunde og velsmagende fødevarer med en høj grad af fødevaresikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd. Det er vi nærmest verdensmestre i i Danmark – både fordi vi har nogle af klodens dygtigste fødevareproducenter og fordi vi samtidig er nogle af klodens mest kritiske forbrugere, der holder producenterne op på den høje kvalitet. Jeg ser det som en af mine helt centrale opgaver at sikre, at Danmark holder det høje niveau, når det gælder sundhed, velsmag og velbefindende. Og det gælder hos både de forbrugere, der køber og spiser fødevarerne, hos de små og store producenter, der skal have ordentlige arbejdsbetingelser og en stram, men fair lovgivning at rette sig efter, og – ikke mindst – hos de dyr, der lægger krop til, for at vi kan få kød på bordet.

Miljø og energi
Jeg mener, det er nødvendigt med en målrettet og specifik indsats, som gavner både klima, miljø og natur. Et nyttigt indsatsområde er etableringen af rodzoneanlæg. Rodzoneanlæg har en rensende funktion, som kan minimere belastningen af miljøet. Vi har på Lolland Falster en del lavbundsarealer rundt om Maribo søerne, ved smålandsfarvandene og ved udløbene til Rødesande-området. Det er alle områder, der er oplagte til at gennemføre rodzoneanlægsprojekter. En anden løsning er at skabe mulighed for algeproduktion i næringsrigt drænvand. Det er noget, som der allerede arbejdes hårdt for bl.a. på grund af den store indsats som Lolland Kommune gør på området og er fortsat et området, som jeg vil arbejde stærkt for udvikles på en måde, der er til gavn for både miljø, klima og natur.

Beskæftigelse og uddannelse
Beskæftigelse og uddannelse er områder, der står højt på min dagsorden i de kommende år. Lavkonjunkturen er over os og jeg arbejder for, at finde løsninger på, hvordan vi i fællesskab kan føre Lolland Falster bedst muligt igennem den finansielle krise indtil det store anlægsarbejde begynder (fængsel, dobbeltspors jernbane, omfartsvej og Femern). Det kræver optimering og udnyttelse for at give ledige i kommunen mulighed for kompetencegivende uddannelse og omskoling. For mig at se gælder det om at holde flest mulige personer aktive i denne periode (der forhåbentlig bliver kortvarig), så vi snart igen vil opleve, aktivitet og begyndende højkonjunktur. Lolland-Falster har en kedelig statistik – 12 % af de unge er på kontanthjælp. Det er en markant større procentdel end i resten af landets kommuner, der i gennemsnit ligger omkring 5 % (kilde). Vi kan ikke leve med, at så mange unge mennesker, der er arbejdsdygtige står uden for arbejdsmarkedet. Jeg tror på, at et tæt samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervsskoler og kommuner kan medføre at beskæftigelsen går i den rigtige retning. Desuden har jeg i fællesskab med Kaffeklubben og flere erhvervsledere fra Lolland-Falster taget initiativ til et netværk, kaldet Netværket for Arbejdsmarkedet og Beskæftigelse. Netværkets formål er at finde konkrete metoder til at håndtere de ændringer, der naturligt vil ske på arbejdsmarkedet og for beskæftigelsen i de kommende år, som led i den lavkonjunktur, vi befinder os i og sandsynligvis fortsat vil i de kommende år.

Sundhed
Sundhedsområdet er også et af de politiske områder, der særligt har min interesse. Særligt når det gælder sygehusstruktur, akut beredskab og læger. Specialer inden for kræft samt hjerte- og karsygdomme vil komme til at ligge et stykke fra lokalområdet. I Næstved vil der foregå en stærk specialisering inden for kræftbehandling, og i Region Sjælland vil der blive specialiseret inden for hjerte- og karsygdomme. I Nykøbing Falster vil der etableres en veludviklet og moderne akut modtagelse, som vil komme til at dække 85-90 % af alle indlæggelser. Desuden vil sundhedscentre i Nakskov samler de praktiserende læger. Herunder også psykiatri, fysioterapi, vagtlæge samt skadestue til mindre skader.
Jeg ser denne fordeling som fordelagtig. Det er vigtigt, at centrere behandlingen ét sted, for at sikre, at de pågældende sygehuse bliver specialister inden for ét specifikt område. Det vil nemlig betyde, at patienterne tilbydes den bedste behandling. Det har heller ikke betydning for Lolland-Falster, at disse ikke er placeret i lokalområdet, så længe vi har et veletableret akutberedskab.