FRA VISIONER TIL VIRKELIGHED

Som jeg udtaler i en artikel af Mogens Warrer (Folketidende) vil jeg som formand for Teknik og Miljøudvalget kæmpe for at inddrage Kommunens borgere. Det er vigtigt at få borgerinddragelse med stort B. Vi vil holde nogle borgermøder, som byens borgere slet ikke kan lade være med at komme til. Når hele arbejdet er slut, skal folk gerne sige: Det er vores plan. Og ikke: Det er kommunens plan.