VICEBORGMESTER OG FORMAND FOR TEKNIK OG MILJØ I LOLLAND KOMMUNE

Pr. januar 2014 er jeg viceborgmester i Lolland Kommune. Derudover er jeg formand for Teknik og Miljøudvalget. Du kan læse, hvad jeg vil arbejde for